Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
Garantie en service

De leverancier moet instaan voor de kwaliteit van zijn geleverde producten. Service bestaat onder andere uit voorlichting,  bezorgen, installeren en hulp bij problemen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H16, vwo H18

Garantiefunctie eigen vermogen

Het eigen vermogen vormt een buffer om mogelijke verliezen op te vangen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Geconcentreerde marketing

Bij de geconcentreerde marketingstrategie, richt een onderneming zich op één of enkele deelmarkten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Gederfde interest

De kosten van het eigen vermogen doordat eigenaren investeren in de onderneming in plaats van te beleggen of op een andere manier hun geld aan te wenden om een opbrengst te krijgen.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

Gedifferentieerde marketing

De onderneming brengt een product in verschillende varianten op de markt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Geldmarkt

De markt waar kort tijdelijk vermogen wordt verhandeld.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14, vwo H16

Gemengd budget

Een combinatie van een variabel en een vast budget.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H30

Geplaatst aandelenkapitaal

Het maatschappelijk aandelenkapitaal verminderd met het bedrag van de niet-uitgegeven aandelen. Dus maatschappelijk aandelenkapitaal – aandelen in portefeuille. 
M&O in Balans, 7e druk, havo H11/H35, vwo H13/H43

Gerealiseerd budgetresultaat

Werkelijke afzet x de commerciële kostprijs verminderd met de werkelijke kosten van deze afzet.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H30

Gerealiseerd verkoopresultaat

Het gerealiseerd verkoopresultaat is: Werkelijke afzet x verkoopprijs (= netto-omzet) verminderd met de werkelijke afzet x de commerciële kostprijs of werkelijke afzet x (verkoopprijs – commerciële kostprijs).
M&O in Balans, 7e druk, vwo H30

Gesloten vraag

Een vraag waarop maar één antwoord mogelijk is.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H8

Gespreksleider

Iemand die het gesprek leidt. Hij moet beschikken over luistervaardigheden, regulerende vaardigheden, assertieve vaardigheden en de juiste vragen kunnen stellen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H7, vwo H8

Gesprekstechniek

De manier waarop we gesprekken voorbereiden en voeren. Bij de voorbereiding moet de gespreksleider de hoofd- en subdoelen van het gesprek vaststellen, de structuur van het gesprek bepalen, nadenken over de relatie tussen de gesprekspartners en een planning van het gesprek maken.
M&O in Balans, 7e druk, havo H7, vwo H8

Geven van leiding

Begeleiden van activiteiten van de verschillende werknemers en afdelingen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H1, vwo H1

Gevolgen per alternatief

We kijken naar de haalbaarheid; gevolgen en belangrijkheid.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H5

Gezamenlijke besluiten

Besluiten die door een hele groep worden genomen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Going concern

Going concern is het uitgangspunt dat de onderneming ook in de toekomst blijft bestaan.
M&O in Balans, 7e druk, havo H37, vwo H45

Goodwill

Het bedrag dat je bij het overnemen van een onderneming extra moet betalen boven de waarde die de balans van die onderneming aangeeft; een vergoeding voor de goede reputatie van de onderneming.
M&O in Balans, 7e druk, havo H34, vwo H42

Gratis

De organisatie stelt de dienst of het product gratis ter beschikking.
M&O in Balans, 7e druk, havo H16, vwo H18

Greenwashing

Als een onderneming naar de klant toe communiceert veel aan MVO te doen, maar in werkelijkheid niet of alleen maar zolang de wet er haar toe verplicht.
M&O in Balans, 7e druk, havo H32, vwo H38

Greenwashing

Als een onderneming naar de klant toe communiceert veel aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te doen, maar in werkelijkheid niet of alleen maar zolang de wet er haar toe verplicht.
M&O in Balans, 7e druk, havo H32, vwo H38

Grens kort – lang

De grens tussen lang en kort vreemd vermogen ligt bij een periode van één jaar.
M&O in Balans, 7e druk, havo H35, vwo H43

Groeistrategieën

Methodes om te groeien voor een onderneming.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

Groepsmaatschappij

Een bv/nv die samen met andere bv’s/nv’s in een groep is verbonden waarbij sprake is van een economische eenheid en een organisatorische verbondenheid.
M&O in Balans, 7e druk, havo H34, vwo H42

Grondstofkosten

Grondstofkosten zijn de kosten van de grondstoffen, materialen en halffabricaten die nodig zijn om het product te maken.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

Groothandel

De groothandel levert aan andere groothandels en aan detaillisten, maar nooit aan de consument.
M&O in Balans, 7e druk, havo H17, vwo H18

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: