Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
Waarderingsgrondslag

De wijze waarop activa in de externe balans worden gewaardeerd.
M&O in Balans, 7e druk, havo H34, vwo H42

Webvertising

Adverteren op internet. Dit gebeurt vaak via een advertentiehandelaar. Gebruikelijke betaalmodellen zijn CPM (kosten per 1.000 keer verschijnen), CPC (kosten per klik op een advertentielink) en CPA (bedrag per ondernomen handeling).
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

Weerstand

Weerstand komt door gevoel, verstand en het gedrag van een medewerker.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Weerstandbestrijding

Via communicatie, ondersteuning, prikkels en dwang.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Werving en selectie

Dit vindt plaats als een organisatie personeel van buiten aantrekt. Dit kan via personeelsadvertenties, UWV, uitzendbureaus. Daarnaast bij hoger personeel door een extern bureau of headhunter.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Wettelijke reserve

Een reserve die voortvloeit uit wettelijke bepalingen, vaak in verband met het bestaan of de waardering van de activa. Een wettelijke reserve mag niet als winst worden uitgekeerd.
M&O in Balans, 7e druk, havo H35, vwo H43

Winst-en-verliesrekening

Een winst-en-verliesrekening is een overzicht van de kosten en de opbrengsten van een onderneming over een bepaalde periode.
M&O in Balans, 7e druk, havo H3, vwo H3

Winstreserve

Reserve door het inhouden van winsten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: