Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
Handelsonderneming

In een handelsonderneming worden goederen (grondstoffen of eindproducten) ingekocht en weer, zonder dat de goederen een verandering ondergaan, verkocht tegen een meestal hogere prijs.
M&O in Balans, 7e druk, havo H20, vwo H22

Handelsregister

Een soort ‘burgerlijke stand’ maar voor organisaties. Elke onderneming moet zich inschrijven.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H12

Hefboomeffect

Het bedrag dat de onderneming verdient of verliest op het vreemd vermogen; RTV – IVV x VV/EV.
M&O in Balans, 7e druk, havo H38, vwo H46

Hefboomfactor

De verhouding tussen vreemd vermogen (VV) en eigen vermogen (EV) → VV/EV.
M&O in Balans, 7e druk, havo H38, vwo H46

Hefboomformule

De hefboomformule is: REV vb = RTV + (RTV – IVV) x VV/EV.
M&O in Balans, 7e druk, havo H38, vwo H46

Herwaarderingsreserve

Reserve door het herwaarderen van activa. Ook wel de reserve die we credit op de balans opnemen voor het bedrag van de waardestijging van activa. Dit is een onderdeel van de wettelijke reserve. Deze wettelijke reserve ontstaat door herwaardering van activa boven de aanschafprijs. Bij waardedaling onder de aanschafprijs: eerst van de herwaarderingsreserve afhalen en een restant ten laste van de winst-en-verliesrekening brengen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11/H34/H35, vwo H13/H42/H43

Homogene deelmarkt

De leden van de deelmarkt reageren hetzelfde op de marketinginstrumenten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Een schuldeiser kan van een vof elke vennoot hoofdelijk aansprakelijk stellen voor het volledige bedrag van de schuld.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Horizontale communicatie

Communicatie tussen werknemers van gelijk niveau, bijvoorbeeld tussen managers van verschillende afdelingen. Deze manier noemen we ook wel een passerelle.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H7

Horizontale concurrentie

Deze bestaat uit potentiële toetreders tot de markt, de bedrijfstakconcurrentie en aanbieders van substituten.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

HRM

Het op een methodische en systematische manier verwerven, ontwikkelen en benutten van menselijke mogelijkheden, voor zowel medewerkers als organisatieKiezen voor HRM is een strategische keuze, die zijn weerslag heeft op de hele organisatie en op topmanagementniveau wordt gemaakt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Huismerk

Producten die onder de eigen naam van de detaillist worden aangeboden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Human relations-beweging

De theorie die aandacht schonk aan de menselijke kant van arbeid en de factoren die prestaties van werknemers beïnvloeden. Aandacht voor werknemers ging een grotere rol spelen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Huurkoop

De koopprijs van een roerende zaak wordt in meerdere termijnen betaald. De koper wordt pas na het betalen van de laatste termijn eigenaar.
M&O in Balans, 7e druk, havo H13, vwo H15

Hypothecaire lening

Een lange termijn geldlening op onderpand van een onroerende zaak.
M&O in Balans, 7e druk, havo H12, vwo H14

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: