Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
Dagelijks onderhoud

Kleinere onderhoudskosten, deze komen ten laste van de periodewinst.
M&O in Balans, 7e druk, havo H35, vwo H43

Debetkant balans

Aan de debetkant van een balans zien we op welke wijze het beschikbare vermogen in de onderneming is geïnvesteerd, welke kapitaalgoederen met het vermogen zijn gekocht.  We vermelden eerst de vaste activa, vervolgens de vlottende activa en als laatste de liquide middelen (betalingsmiddelen).
M&O in Balans, 7e druk, havo H3/H26, vwo H3/H33

Debiteuren

Debiteuren zijn afnemers op wie je een vordering hebt omdat je aan hen goederen op rekening hebt verkocht.
M&O in Balans, 7e druk, havo H3, vwo H3

Debiteurenkern

Het minimale bedrag dat de onderneming altijd onder de debiteuren heeft uitstaan.
M&O in Balans, 7e druk, havo H37, vwo H45

Decoderen

Decoderen is het vertalen van de boodschap door de ontvanger.
M&O in Balans, 7e druk, havo H6, vwo H7

Deelneming

Wanneer een bv/nv kapitaal verschaft aan een andere bv/nv, met het doel een duurzame band aan te gaan; en deze kapitaalverschaffing en duurzame band zijn gericht op de eigen werkzaamheden.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H42

Dekkingsbijdrage per product

De dekkingsbijdrage per product is gelijk aan het verschil tussen de verkoopprijs en de variabele kosten per product.
M&O in Balans, 7e druk, havo H24, vwo H26

Demarketing

Men probeert de vraag naar een product/dienst af te remmen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Democratisch leiderschap

Een meer mensgerichte stijl van leidinggeven, met veel aandacht van de manager voor de motivatie en welbevinden van medewerkers.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Deskresearch

De onderzoeker maakt daarbij gebruik van materiaal dat al eerder voor andere doeleinden is verzameld.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Detaillistperspectief

Gezien vanuit de detaillist verlopen bestellingen via de volgende stappen: controle besteloverzicht, betalingsbevestiging, aanmaak factuur – pakbon – aanmelding verzenddienst, inpakken bestelling en meegeven aan verzenddienst en verzending verwerken in het systeem.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

Diagonale communicatie

Uitwisseling van informatie tussen verschillende afdelingen door werknemers van ongelijk niveau.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H7

Dienstverlening en niet-commerciële organisaties

Deze organisaties hebben behoefte aan soortgelijke informatie als handelsondernemingen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H31, vwo H37

Directe distributie

Bij de directe distributie gaan de goederen rechtstreeks van de producent naar de afnemer.
M&O in Balans, 7e druk, havo H17, vwo H18

Directe kosten

Kosten waarvan de ondernemer precies kan zeggen voor welk product of welke order zij worden gemaakt. We kunnen een rechtstreeks verband leggen tussen de kosten en het product of de order waarvoor ze worden gemaakt; meestal grondstof- en loonkosten.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27/H31

Directe opbrengstwaarde

De prijs die je op het moment van samenstellen van de balans, zou moeten betalen bij aankoop of zou krijgen bij verkoop.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H42

Directie

De dagelijkse leiding in de bv en nv.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Dispositieruimte

Het bedrag dat de onderneming maximaal kan opnemen van de bankrekening rekening houdend met het kredietplafond.
M&O in Balans, 7e druk, havo H13, vwo H15

Distributiekanaal

De weg die het product aflegt van producent naar consument.
M&O in Balans, 7e druk, havo H17, vwo H18

Diversificatie

Nieuwe producten aanbieden op nieuwe markten.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

Dividend

Uitkering uit de winst voor aandeelhouders.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Dividend per aandeel

Het dividend per aandeel berekenen we door het totaal brutodividend te delen door het aantal geplaatste aandelen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H38, vwo H46

Dividendbelasting

Een door de nv/bv in te houden belasting op het dividend. Zij betaalt deze aan de Belastingdienst en dit is een voorheffing op de inkomstenbelasting.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Dividendpercentage

Het dividendpercentage kunnen we op twee manieren berekenen.

M&O in Balans, 7e druk, havo H38, vwo H46

Dividendrendement

Het dividendrendement berekenen we met de volgende formule: Brutodividend per aandeel / koerswaarde van een aandeel x 100%.
M&O in Balans, 7e druk, havo H38, vwo H46

Dividendreserve

Een reserve om dividendstabilisatie mogelijk te maken.
M&O in Balans, 7e druk, havo H35, vwo H43

Dochtermaatschappij

Als een onderneming meer dan 50% van de zeggenschap in een andere onderneming heeft, of meer dan de helft van de bestuurders of commissarissen kan benoemen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H34, vwo H42

Doel reserves

Het vergroten van het weerstandsvermogen, het vervangen van vreemd vermogen door eigen vermogen, dividendstabilisatie en financieren van een uitbreiding.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Doel winst-en-verliesrekening

De interne en externe winst-en-verliesrekening hebben een ander doel. De interne richt zich op het verschaffen van managementinformatie en de externe op het afleggen van verantwoording.
M&O in Balans, 7e druk, havo H36, vwo H44

Doelen

Een organisatie streeft naar doelen en werkt deze uit in doelstellingen. Van boven naar beneden zijn dit strategische, tactische en operationele doelstellingen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H1, vwo H1

Doelstellingstheorie

Je motiveert mensen door concrete doelstellingen te geven; deze zijn bij voorkeur meetbaar.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H9

Dogs

Dogs zijn producten met een laag marktaandeel in een beperkt groeiend marktsegment.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

Doorlopend krediet

Een krediet waarbij de consument een maximumkrediet mag opnemen en dit in een bepaalde periode moet terugbetalen. De lening hoeft niet in één keer te worden opgenomen en afgeloste bedragen mogen opnieuw worden opgenomen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H13, vwo H15

Dropshipping

Een webwinkel die zelf geen voorraad houdt maar bij een bestelling deze doorstuurt naar een derde om het product te laten verpakken en verzenden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

Duurzame consumptiegoederen

Allerlei artikelen waar de consument jaren plezier van kan hebben.
M&O in Balans, 7e druk, havo H13, vwo H15

Duurzame productiemiddelen

Duurzame productiemiddelen zijn activa die meer dan één productieproces meegaan. Bij de aanschaf een duurzaam productiemiddel, koopt de onderneming naast prestaties voor het nu ook prestaties in de toekomst.
M&O in Balans, 7e druk, havo H21, vwo H23

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: