M&O in Balans, zevende editie, bestaat voor zowel vwo als havo uit twee theorieboeken, twee werkboeken, twee opgavenboeken en twee antwoordenboeken.

 

De zevende editie (2013/2014) is geheel geactualiseerd. De ce-stof is volledig afgestemd op het examenprogramma. Uit de se-stof blijkt de breedte van het vak management en organisatie. De diversiteit aan onderwerpen is groot waardoor de docent een grote vrijheid heeft in zowel de keuze van leerstof als de manier van aanpak daarvan.

De opbouw van de beide delen volgt per domein het examenprogramma. Hierdoor wisselen doen en theorie elkaar af. In deel 2 wordt op diverse manieren de stof uit deel 1 herhaald, waardoor de leerling de stof paraat houdt. Via de methodesite zijn samenvattingen en schema’s van hoofdstukken uit deel 1 beschikbaar zodat de leerling, indien nodig, snel kan terug zoeken.

Vanwege de diversiteit van de scholen aan urenverdelingen over de leerjaren is in deel 1 van het theorieboek naar verhouding meer stof opgenomen dan in deel 2. Diverse leerroutes worden uitgewerkt in de docentenhandleidingen. Daarbij is niet alleen variatie in de stof mogelijk (bijvoorbeeld ondernemersroute of marketingroute) maar ook een variatie in aanpak en leerstijl (bijvoorbeeld visuele route, analytische route, ‘doe’-route).

De methode kan voor zowel volledige zelfstudie als klassikale behandeling ingezet worden. Het uitgangsprincipe is dat de leerling zich zelfstandig door de stof heen werkt waarbij de docent de rol van coach op zich neemt. De vormgeving is door een rustig consistent kleurgebruik daar ook op afgestemd.

Additionele bestanden en ander materiaal voor leerlingen en docenten is beschikbaar via de methodesite www.managementenorganisatieinbalans.nl. Het leerlingenmateriaal (bestanden behorend bij de boeken, samenvattingen, wijzigingen in wetgeving, actuele opdrachten etc.) is vrij toegankelijk. Toegang tot het docentenmateriaal (digiboeken, toetsenbank, extra opgaven, handleidingen etc.) is beschikbaar door het aanvragen van een inlogcode bij de uitgeverij.

Er is een additionele module Elementair Boekhouden in Balans beschikbaar en meer materiaal is in ontwikkeling.

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: