M&O in Balans, 7e druk, havo. Hoofdstuk 24 Break-evenanalyse, samenvatting d.d. 8-2-2014.

Variabele kosten zijn afhankelijk van de productie/afzet. Proportioneel variabele kosten stijgen in dezelfde mate als de productie/afzet (ze zijn dan rechtevenredig): de variabele kosten per eenheid zijn in dat geval  bij elke productie-/ verkoopomvang gelijk. Variabele kosten stijgen door uitbreiding van de productie/afzet en door prijsstijgingen.

Constante kosten (vaste kosten of capaciteitskosten) zijn binnen de aanwezige capaciteit onafhankelijk van de productie/afzet. Constante kosten stijgen door uitbreiding van de capaciteit van de onderneming en door prijsstijgingen. Voorbeelden van constante kosten zijn: afschrijvings-, interest- en huurkosten.

De dekkingsbijdrage per eenheid product = p – v = verkoopprijs (exclusief BTW) – variabele kosten per eenheid (deze bestaan bij een handelsonderneming uit de inkoopprijs en uit de overige variabele kosten).

Om de break-evenafzet (BEA) en de break-evenomzet (BEO) te berekenen, is het handig de volgende schema’s te gebruiken: (met verzonnen percentages en bedragen).

Als een onderneming veel verschillende producten verkoopt en het niet haalbaar is voor elk product afzonderlijk het aandeel in de constante kosten te berekenen:

BEO = 100/15 x € 300.000 = € 2.000.000.     

Bij een gemiddelde verkoopprijs van € 40 is BEA: € 2.000.000/€ 40 = 50 000 stuks.          

Om een nettowinst te behalen van € 150.000 wordt BEO: 100/15 x € 450.000 = € 3.000.000.      

Als een onderneming slechts één product(soort) verkoopt of als het aandeel in de constante kosten per product(soort) is te berekenen:


Methode 1
(Stel de verkoopprijs is € 40)

BEA = € 300.000/€ 6 = 50 000 stuks en BEO = 50 000 x € 40 = € 2.000.000.


Methode 2
TO = TK

40X = 24X + 10X + 300.000
16X = 300.000, dus X = 50 000.

 

Methode 3
m.b.v. de formule: C/p-v = 300.000/40-34 = 50 000.

Om een nettowinst te behalen van € 150.000 wordt BEA: € 450.000/€ 6 = 75 000 stuks.

De break-evenafzet kan ook grafisch bepaald worden door een grafiek te maken met:

  • de totale kostenlijn en de totale opbrengstlijn;
  • de lijn die de totale constante kosten weergeeft en de lijn die de dekkingsbijdrage weergeeft.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439