M&O in Balans, 7e druk, havo. Hoofdstuk 22 Brutowinstopslagmethode, samenvatting d.d. 8-2-2014.

Een onderneming brengt omzetbelasting (btw) aan haar afnemers in rekening, deze in rekening gebrachte omzetbelasting moet ze betalen aan de fiscus. Daarbij mag ze de aan haar door leveranciers in rekening gebrachte omzetbelasting in mindering brengen. 

De berekening van de verkoopprijs met omzetbelasting verloopt als volgt.

Verkoopprijs exclusief omzetbelasting = 100/121 (of 100/106) × verkoopprijs inclusief omzetbelasting.

De berekening van de inkoopprijs inclusief omzetbelasting met behulp van een brutowinstpercentage (brutowinstopslag):

De voorcalculatorische nettowinst wordt berekend voordat de periode begint en is gebaseerd op verwachte of geschatte cijfers.

De nacalculatorische of gerealiseerde nettowinst wordt berekend na afloop van de periode en is gebaseerd op werkelijke of gerealiseerde cijfers.

De overige kosten van een handelsonderneming noemen we ook wel bedrijfskosten. De bedrijfskosten verdelen we in inkoopkosten en overheadkosten.

Overheadkosten zijn alle kosten met uitzondering van de inkoopkosten waaronder de inkoopwaarde. Overheadkosten zijn kosten die noodzakelijk zijn om de organisatie draaiende te houden. De overheadkosten worden verdeeld in verkoopkosten en algemene kosten.

Berekening van de (voor- en nacalculatorische) nettowinst volgens de brutowinstopslagmethode:

Door de nacalculatorische nettowinst te vergelijken met de voorcalculatorische nettowinst, kunnen we een analyse maken van de verschillen. In een verschillenanalyse proberen we de oorzaken te achterhalen waardoor een verschil is ontstaan.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439