M&O in Balans, 7e druk, havo. Hoofdstuk 17 Distributie, samenvatting d.d. 1-2-2014.

Logistiek houdt zich bezig met de wijze waarop de goederen worden voortgestuwd op weg naar de consument.

De bedrijfskolom bestaat uit de ondernemingen die het product brengen van oerproducent naar consument.

De groothandel levert aan andere groothandelaren (grossiers) en kleinhandel (detaillisten), terwijl de kleinhandel aan de consument levert.

De groothandel vervult voor de kleinhandel de volgende taken: het houden van voorraad; het leveren van artikelen met korting; het op de hoogte houden wat betreft nieuwe producten en het verstrekken van krediet.

Bij directe distributie gaan de producten rechtstreeks van de producent naar de consument.

Bij indirecte productie worden de artikelen van de producent via één of meer tussenschakels naar de consument gebracht.

Producenten proberen de kleinhandel te verleiden hun producten in het assortiment op te nemen door: kredietverlening, bijzondere aanbiedingen en snelle levering.

Bij pushdistributie wordt de detaillist bewerkt om het product in zijn assortiment op te nemen. Bij pulldistributie wordt de consument bewerkt, zodat deze bij de detaillist om het product gaat vragen.

Het logistiek proces bestaat uit informatiestromen en goederenstromen.

Andere kenmerken van de logistiek zijn: houdt rekening met afnemers en leveranciers, vindt ook in een onderneming plaats en verzorgt zowel het inkopen als het afleveren van de goederen. 

Reverse logistics is afval, uitval, emballage en de goederenstroom die de producent retour ontvangt en die hij om milieutechnische redenen moet recyclen.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439