M&O in Balans, 7e druk, havo. Hoofdstuk 16 Product en prijs, samenvatting d.d. 1-2-2014.

Een product is het geheel van materiële en immateriële eigenschappen van een goed of een dienst.

Bij een product onderscheiden we de volgende aspecten: kwaliteit, vormgeving, verpakking en garantie en service.

De verpakking heeft zowel een technisch als een commercieel aspect.

De levenscyclus van een product bestaat uit: introductiefase, groeifase, rijpheidsfase, verzadigingsfase en neergangsfase.

De duur van de levenscyclus wordt bepaald door: de snelheid van de technische ontwikkelingen; de concurrentie; de mate waarin het product door de afnemers wordt geaccepteerd.

Om de prijs van een product vast te stellen, kunnen we uitgaan van vraaggeoriënteerde prijsbepaling.

Mogelijkheden bij vraaggeoriënteerde prijsbepaling zijn: penetratiepolitiek, afroompolitiek, psychologische prijzen en prijskortingen.

Niet-commerciële organisaties stellen een monetaire prijs vast (de kosten worden terugverdiend), een niet-monetaire prijs (lager dan de kostprijs) of leveren hun product gratis.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439