M&O in Balans, 7e druk, havo. Hoofdstuk 13 Vreemd vermogen op korte termijn, samenvatting d.d. 1-2-2014.

Er is sprake van leverancierskrediet wanneer de leverancier krediet verleent aan de afnemer. Dit leverancierskrediet ontstaat doordat de leverancier goederen levert die later worden betaald.

De leverancier kan dit krediet verlenen omdat:

  • hij niet aan het krediet hoeft te verdienen;
  • hij lagere kosten heeft dan de bank;
  • hij op deze wijze een klant aan zich bindt.

Bij afnemerskrediet verstrekt de afnemer krediet aan de leverancier. Dit afnemerskrediet ontstaat doordat de afnemer goederen of diensten betaalt die pas na de betaling worden geleverd.

Afnemerskrediet komt voor bij:

  • dienstverlenende bedrijven;
  • speciale orders;
  • de opkopende handel.

Bij een rekening-courantkrediet kan van de bank een bedrag worden geleend, waarbij de rekening wordt gebruikt voor de dagelijkse betalingen.

Het bedrag dat maximaal mag worden opgenomen, wordt het kredietplafond genoemd.

De dispositieruimte is het bedrag dat nog kan worden opgenomen. Het is te berekenen door het bedrag van het kredietplafond te verminderen met het reeds opgenomen bedrag.

Leasing is het huren van duurzame productiemiddelen in plaats van deze te kopen. 

Bij operational leasing kan de leaseovereenkomst tussentijds worden opgezegd. Het risico van economische veroudering is in dit geval voor de verhuurder. De verhuurder draagt bij operational leasing zorg voor het onderhoud en de verzekering van het geleasete productiemiddel. De huurder neemt ze niet op de balans op. 

Bij financial leasing wordt een overeenkomst gesloten voor de geschatte economische levensduur van het te leasen object. Deze overeenkomst is tussentijds niet opzegbaar. Het risico van economische veroudering is nu voor rekening van de huurder. Ook de onderhoudskosten en de verzekeringskosten komen nu voor rekening van de huurder. De huurder neemt de productiemiddelen nu wel op de balans.

Een belangrijk motief om duurzame productiemiddelen te leasen in plaats van te kopen is dat de onderneming niet voor een grote uitgave ineens komt te staan. De onderneming die producten in lease geeft (de leasemaatschappij), probeert haar marktaandeel te vergroten en (financierings)winst te behalen. 

Bij een doorlopend krediet wordt een maximaal bedrag afgesproken dat de consument mag lenen. Afgeloste bedragen kunnen steeds weer worden opgenomen.

Bij een persoonlijke lening wordt geld geleend zonder dat daaraan een goederentransactie ten grondslag ligt.

Bij koop en verkoop op afbetaling spreken de koper en de verkoper af dat de koopprijs van een roerende zaak in termijnen zal worden betaald, waarvan er ten minste twee vervallen nadat de koper het genot van de zaak heeft verkregen.

Bij huurkoop geldt hetzelfde als bij koop en verkoop op afbetaling, alleen blijft de verkoper eigenaar van de verkochte artikelen totdat de laatste termijn is betaald.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439