M&O in Balans, 7e druk, havo. Hoofdstuk 2 Basisrekenvaardigheden, samenvatting d.d. 30-12-2013.

Bij het rekenen met procenten stellen we eerst de basis (het uitgangspunt) vast. We bepalen welk gegeven we gelijk moeten stellen aan 100%. 

Bij vragen als “hoeveel procent is 40 meer dan 25” en “hoeveel is 60 minder dan 90”, is het getal achter “dan” de basis. En dat getal stellen we gelijk aan 100%. 

Is er sprake van een toe- of afname van bijvoorbeeld de verkoopprijs, dan stellen we de oorspronkelijke waarde (hier de verkoopprijs) gelijk aan 100%.

Afzet = het aantal verkochte producten.

Omzet = afzet x verkoopprijs.

Brutowinst = omzet – inkoopwaarde omzet.

Nettowinst = brutowinst – de overige kosten.

Rekenen met promillages gaat op dezelfde manier als het rekenen met procenten; het enige verschil is dat we niet met 100% rekenen maar met 1.000‰. 

Een indexcijfer is een getal dat de verhouding weergeeft tussen de waarde van een grootheid in een bepaalde periode en de waarde van die grootheid in de basisperiode (=100).

Vreemde valuta kopen en verkopen we via banken. 

In de kolom Aankoop staat de hoeveelheid vreemde valuta die we kopen voor € 1. 

In de kolom Verkoop staat de hoeveelheid vreemde valuta die we inleveren om € 1 te ontvangen.

Bij omwisseling van euro’s in vreemde valuta (en omgekeerd) moeten we soms aan de bank provisie betalen. 

Bij aankoop van vreemde valuta verhoogt de provisie het aankoopbedrag; bij verkoop van vreemde valuta verlaagt de provisie de verkoopopbrengst.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439