M&O in Balans, 7e druk, havo. Hoofdstuk 1 Management en organisatie, samenvatting d.d. 30-12-2013.

Organisatie: een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde doelen willen bereiken.

Twee soorten organisaties:

 • commerciële organisaties streven naar winst;
 • niet-commerciële organisaties streven niet naar winst.

De rechtsvorm is de juridische vorm van de organisatie.

Rechtsvormen voor commerciële organisaties.

Eenmanszaak: één eigenaar die overal voor verantwoordelijk is.

Vennootschap onder firma: twee of meer vennoten oefenen een bedrijf uit onder gemeenschappelijke naam.

Een naamloze en een besloten vennootschap (nv en bv): rechtspersoon waarbij de eigenaren beperkt aansprakelijk zijn.

Rechtsvormen voor niet-commerciële organisaties.

Vereniging: leden, bestuur en een doel.

Stichting: bestuur en een doel.

Ondernemingsdoelstellingen: van boven naar beneden strategische, tactische en operationele doelstellingen.

Management: het bepalen van de doelstellingen van de organisatie, het plannen, het organiseren, het geven van leiding en het controleren.

Eisen aan doelstellingen: duidelijk, acceptabel, haalbaar en niet-strijdig. 

Informatie: gegevens die de kennis van de ontvanger vergroten. Gegevens zijn feiten op zich.

Informatie moet aan de volgende eisen voldoen:

 • betrouwbaar: dus juist en volledig;
 • relevant: de informatie moet zoveel mogelijk aansluiten op de informatiebehoeften;
 • tijdig: de informatie moet er op het juiste moment zijn.

Bij zoekmachines moet je selectief omgaan met de resultaten: de ouderdom en de herkomst van de bron zijn van belang.

Soorten informatie:

 • om beslissingen nemen → beslissingsinformatie;
 • om verantwoording afleggen → verantwoordingsinformatie;
 • om te vergelijken met de norm → feedbackinformatie.

Communiceren: uitwisselen van informatie tussen een zender en een ontvanger.

Zender: degene die de informatie geeft.

Ontvanger: degene die de informatie ontvangt.

Communicatie:

 • intern: tussen personen of afdelingen binnen die organisatie;
 • extern: tussen afdelingen en personen van die organisatie met de buitenwereld.

Informatie:

 • intern: binnen de organisatie;
 • extern: informatie die de organisatie ontvangt van de buitenwereld of zelf stuurt naar de buitenwereld.

Informatiesysteem: het geheel van personen, hulpmiddelen en activiteiten dat gericht is op het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens om te kunnen voorzien in de informatiebehoeften van personen binnen en buiten de organisatie. Alle activiteiten daarbij zijn onderdeel van het informatieverzorgingsproces.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439